Sanering

Asbestsanering

Är du i behov av att sanera asbest? Då kan vi hjälpa dig. Vår personal har kunskap samt behörighet för att behandla, sanera och inventera områden med asbest.

Då asbest är ett mycket farligt ämne som förekommer i små partiklar via luft är det mycket viktigt att inneha rätt information och kunskaper för att utföra ett rivningsarbete som involverar asbest. Partiklarna kan vara cancerframkallande och proceduren kantas därför av säkerhetsföreskrifter och utbildning.

Om du vill ha sanering eller rivning utförd i Västerbottens inland är vi de rätta att anlita. Vi tar oss an uppdrag och utför dessa på ett säkert och korrekt sätt. Att genomföra en rivning eller sanering av en yta eller ett område som involverar asbest kan många göra. Det krävs däremot mycket kunskap och teknik för att göra det på ett korrekt och framför allt säkert sätt.
Image

Asbestanalys

Asbest är ett hälsoskadligt ämne som ökar risken för att drabbas av cancer. Vid rivningar av fastigheter bildas små partiklar som virvlar upp med dammet och är farliga att andas in. På grund av detta finns en rad föreskrifter för hur hantering ska ske i dessa miljöer.

Idag är ämnet förbjudet men finns av förklarliga skäl kvar i gamla fastigheter, främst sådana som byggdes innan 80-talet. Inventeringar pågår för fullt runt om i Sverige och dagligen hittas asbest i pannor, ventilationskanaler, rör och diverse behållare. Det kan också förekomma i kakelfix, fog, mattlim och olika isoleringsmaterial. Tidigare har det också använts som brandskydd varför det ofta finns i taket i gamla garage och pannrum eller på bakom elcentralen i huset.

Vi har god erfarenhet av asbestanalyser och uppfyller alla krav för arbetet.

När du ska riva utrymmen där det kan finnas asbest behöver du hjälp av någon med rätt kompetens för att säkerställa att processen sker säkert och korrekt.

Kontakta oss!

Fönsterteknik servar hela inlandet/länet, främst Lycksele , Vilhelmina och Åsele – Ring oss redan idag!

Adress

Fönsterteknik i Lycksele AB
Lavalvägen 10
921 33 Lycksele

GDPR

Vi skyddar era personuppgifter enligt rådande lagar för GDPR.

Läs mer här

ROT-avdrag

Se till att nyttja ROT-avdraget när ni anlitar oss.

Vi hjälper er hela vägen men läs gärna mer här.